آثار منتخب مسابقه سینمای ایران بخش کوتاه داستانی

تولد

تولد

کارگردان:محمد رضا یکانی

کرب و بلا

کرب و بلا

کارگردان:مهدی بوستانی شهربابکی

صدا خسته

صدا خسته

کارگردان:محمدرضا نوروزی

مسیح می آید

مسیح می آید

کارگردان:سید سجاد موسوی

سجده بر باد

سجده بر باد

کارگردان:عباس عمرانی بیدی

ستون1452

ستون1452

کارگردان:کرامت پور شهسواری

بی بی

بی بی

کارگردان:سعید نجاتی

همیشه تو اول سلام می کنی

همیشه تو اول سلام می کنی

کارگردان:سعید نجاتی

تا فردا...

تا فردا...

کارگردان:علی توکلی زانیانی

باور

باور

کارگردان:بابک علوی

سایه

سایه

کارگردان:محسن سلیمانی

آب و آئینه

آب و آئینه

کارگردان:محمدرضا خسروی فر

1