آثار منتخب مسابقه سینمای ایران بخش مجموعه تلویزیونی

مختارنامه

مختارنامه

کارگردان:داود میر باقری

 رخنه

رخنه

کارگردان:حسین تبریزی

آخرین دعوت

آخرین دعوت

کارگردان:حسین سهیلی زاده

معصومیت از دست رفته

معصومیت از دست رفته

کارگردان:داوود میرباقری

طفلان مسلم

طفلان مسلم

کارگردان:مجتبی یاسینی

سفر سبز

سفر سبز

کارگردان:محمدحسین لطیفی

شب دهم

شب دهم

کارگردان:حسن فتحی

باران عشق

باران عشق

کارگردان: احمد امینی، فریدون حسن‌پور

خون بها

خون بها

کارگردان:جواد مزدآبادی

فرستاده

فرستاده

کارگردان:جواد شمقدری

1