آثار منتخب مسابقه سینمای ایران بخش مستندبلند

در مسیر عاشقی

در مسیر عاشقی

کارگردان:مصطفی فرد

پیاده تا بهشت

پیاده تا بهشت

کارگردان:احمد جان میرزایی

این شرح بی نهایت - هشت

این شرح بی نهایت - هشت

کارگردان:مصطفی دالایی

سفرنامه کربلا

سفرنامه کربلا

کارگردان:مرتضی گلیاری

کربلا جغرافیای یک تاریخ

کربلا جغرافیای یک تاریخ

کارگردان:داریوش یاری

خیزاب عشق

خیزاب عشق

کارگردان:اصغر جاوید

شما چه کسی هستید

شما چه کسی هستید

کارگردان:وحید چاووش

حاشیه ای کوتاه بر یک متن بلند

حاشیه ای کوتاه بر یک متن بلند

کارگردان:وحید چاووش

 صبحی که نزدیک است

صبحی که نزدیک است

کارگردان:وحید چاووش

سوگ خوانی در یزد

سوگ خوانی در یزد

کارگردان:حسن نقاشی

محرم سسی

محرم سسی

کارگردان:یونس مقدم

بابایی

بابایی

کارگردان:مظفر حسینخانی هزاوه

1