آثار منتخب مسابقه سینمای ایران بخش مستند کوتاه

فرش ثارالله

فرش ثارالله

کارگردان:علیرضا سبحانی

عاشورا در ماسوله

عاشورا در ماسوله

کارگردان:حسین مکرمی - پیمان زندی

نامیرا

نامیرا

کارگردان:پناه برخدا رضایی

حقیقت سرخ

حقیقت سرخ

کارگردان:مجتبی قاسمی

عمود 313

عمود 313

کارگردان:حسام ارمغانی

گام های  حقیقت

گام های حقیقت

کارگردان:حسین احمدی

میزبان

میزبان

کارگردان:مسعود دهنوی

سربند

سربند

کارگردان:محمد طالبی

شوق دیدار

شوق دیدار

کارگردان:محمد طالبی

عطرعاشقی

عطرعاشقی

کارگردان:علی شفیعی

به همین سادگی

به همین سادگی

کارگردان:علی شهابی نژاد

من مستشار هستم

من مستشار هستم

کارگردان:علی حسن پور

1 2 3