آثار منتخب مسابقه فیلمنامه بخش فیلمنامه بلند

چشم های روشن مهتاب

چشم های روشن مهتاب

نویسنده:مهراب اکبری شهپر

ستون 720

ستون 720

نویسنده:سمانه احمدی-مهدی اسدی

مویه های پنهان(غریبانه)

مویه های پنهان(غریبانه)

نویسنده:عطا اله سلمانیان

بهانه پرواز

بهانه پرواز

نویسنده:علی اصغر غمخوار

پای پیاده

پای پیاده

نویسنده:ماشاءالله شاهمرادی زاده

شن زار سبز

شن زار سبز

نویسنده:حسن مجیدیان

من نور میبینم

من نور میبینم

نویسنده:شهریار بحرانی

طَلَب شدگان

طَلَب شدگان

نویسنده:مریم سادات پور

نقش خورشید

نقش خورشید

نویسنده:مهرداد غفارزاده-اکبر روح-مهرداد موفق

هزار و هفتاد و دو

هزار و هفتاد و دو

نویسنده:سمانه استاد

آوات

آوات

نویسنده:1. فردین مهرآیین . 2 .مجتبی کاظمی

گوشواره ای برای لیلا

گوشواره ای برای لیلا

نویسنده:مهشید فریدفر

1 2