آثار منتخب مسابقه فیلمنامه بخش فیلم نامه کوتاه داستانی

شابا

شابا

نویسنده:محیامرادی آق قلعه

دلم یک جرعه از حرم میخواست

دلم یک جرعه از حرم میخواست

نویسنده:یاسر خورشیدی

در راه

در راه

نویسنده:عباس عمرانی بیدی

كارت

كارت

نویسنده:محمدرضا پُستك

از نینوا تا آسمان

از نینوا تا آسمان

نویسنده:اکبر روح

دلتنگی های یک زره

دلتنگی های یک زره

نویسنده:بابک نبی زاده

ظهر روز دهم

ظهر روز دهم

نویسنده:رحیم کریم زاده

ارزش

ارزش

نویسنده:سعید احمدیان

شب تولد

شب تولد

نویسنده:محمد علی هاشم پور

نائب الزیاره

نائب الزیاره

نویسنده:نازنین فرخلو

عبدالحسین

عبدالحسین

نویسنده:کاظم گمراوی

پدر و پسر

پدر و پسر

نویسنده:محسن سرتیپی

1 2