آثار پویانمایی کوتاه و بلند:
هیات داوران در این بخش به آثار پویانمایی کوتاه و بلند به شرح زیر اهدا خواهد نمود::

* تندیس جشنواره و لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به بهترین اثر پویانمایی بلند

* تندیس جشنواره و لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به بهترین دستاورد هنری در آثار پویانمایی کوتاه و بلند

* تندیس جشنواره و لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به بهترین اثر پویانمایی کوتاه

* لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به برگزیده دوم پویانمایی کوتاه

*لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به برگزیده سوم پویانمایی کوتاه

نکته مهم: تشخیص اهدای جایزه به کارگردان و یا تهیه کننده آثار برگزیده در بخش های کوتاه داستانی، مستند بلند، نیمه بلند و کوتاه، نماهنگ و پویانمایی در اختیار هیات داوران است.