بخش مسابقه فیلمنامه:
کلیه فیلمنامه های کوتاه و طرح فیلمنامه های بلند که با موضوعات جشنواره منطبق باشند می توانند در این بخش شرکت نمایند.

الفطرح فیلمنامه بلند

طرح فیلمنامه های سینمایی که طبق موضوع جشنواره بین 5 تا 10 صفحه نگارش شده باشند می‌توانند در این بخش شرکت نمایند.

هیات داوران این بخش جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

* تندیس جشنواره و لوح افتخار به همراه هدیه نقدی برای بهترین طرح فیلمنامه بلند

* لوح افتخار به همراه هدیه نقدی برای طرح برگزیده دوم

* لوح افتخار به همراه هدیه نقدی برای طرح برگزیده سوم