بخش مسابقه فیلمنامه:
کلیه فیلمنامه های کوتاه و طرح فیلمنامه های بلند که با موضوعات جشنواره منطبق باشند می توانند در این بخش شرکت نمایند.

 

 

بفیلمنامه های کوتاه داستانی
هیات داوران این بخش جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

* تندیس جشنواره و لوح افتخار به همراه هدیه نقدی برای بهترین فیلمنامه کوتاه

* لوح افتخار به همراه هدیه نقدی برای فیلمنامه برگزیده دوم

* لوح افتخار به همراه هدیه نقدی برای فیلمنامه برگزیده سوم